Runristning G210, L1975:1369 i Västerhejde
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hér liggr Geirvaldr í Bergi/Bjärs ok hans húsfreyja. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravhäll av kalksten, ca 2,3 m h, 0,85 m br vid basen och 1,3 m br upptill samt 0,17 m tj. På den mot N vända släta sidan är i nhugget (Se fig t h). Översättning: Här ligger Gairvald i Berg oc h hans hustru. 1,5 m Ö om nr 1 är 2) Gravhäll av kalksten, fragme nt av (nederdel), 1,3 m h, 0,7 m br vid basen och 0,8 m br upptil l samt intill 0,08 m tj. Samma motiv synes nedtill på denna men r ingkorset är endast kvar i nedre högra delen. Avbruten upptill oc h ytskadad. Se skiss i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Västerhejde socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N sidan av kyrka, 1 m Ö om port. "
Vill du se flera runstenar i Västerhejde socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.580664
Longitud: 18.248243
Lämnings-ID: L1975:1369
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhejde 97:1
Sveriges runinskrifter: G210, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Västerhejde kyrka
Placering: På kyrkogården vid västra kyrkogårdsmuren.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Västerhejde
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1369