Runristning G21, L1975:1845 i Öja
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jakobs synir á Burg/Burge létu gera stein yfir fôður sinn ok bróður sinn, herra Nikulás, sem vára kirkju átti, men Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. Óli luþar gerði mik. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, kalksten, 2,20 m l 1,06-1,09 m br och 0,1 1-0,14 m tj. Kors i stenens mitt. Runor längs ramkanten. 11 m Ö o m nr 1 är 2) Runristad gravhäll, kalksten 2,02 m l, 0,73-1,09 m b r och 0,09 m tj. Runor i nedre högra hörnet. Bägge hällarna är sa tta i kyrkogårdsmur."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Öja socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m Ö om gångväg och 33 m S 5cg V om SÖ hörnet av kyrka samt i N sidan av kyrkogårdsmur. "
Vill du se flera runstenar i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035103
Longitud: 18.300153
Lämnings-ID: L1975:1845
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 32:1
Sveriges runinskrifter: G21, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Öja kyrka
Placering: Under tak utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Gravhäll
Material: Gråvit kalksten
Runristare: Ole (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1845