Runristning L1975:429 i Sundre ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1975:429 i Sundre
Foto av Runristning L1975:429 i Sundre
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"P√©tar mar√ĺa l√©t gera √ĺenna stein yfir s√≠na konu ok s√≠n b√īrn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i gravh√§ll, r√∂d kalksten 1,97 m l och 0,92 m br. Rektangul√§r form. H√§llen √§r bel√§gen innanf√∂r kord√∂rren intill kyr kv√§ggen. G 1. Ca 20 m V om nr 1 och 2 m N om tornkammarens SV h√∂r n √§r 2) Runinskrift i gravh√§ll, r√∂d kalksten, fragmentarisk 1,55 m l och intill 0,64 m br. Stenen st√•r lutad mot tornkammarens V v √§gg. G 3. 0,5 m N om nr 2 √§r 3) Runinskrift i gravh√§ll, gr√• kalks ten, 1,77 m l, 1 m br och intill 0,25 m tj. H√§llen st√•r lutad mot tornkammarens V v√§gg. G 2. 3 m N 30cg √Ė om nr 3 √§r 4) Runinskrif t i puts, best√•ende av fyra runor, 7 cm h. Inskriften √§r inristad i √Ė smygen till nordmurens portal, 1,4 m ovanf√∂r √∂versta trappst eget i tornets bottenplan. 6 m N om nr 1 √§r 5) Runinskrift i puts , best√•ende av ca 13 runor, 1,5 cm h. Inskriften √§r inristad p√• k orets N-v√§gg omedelbart √Ė om nischen 1,65 m ovanf√∂r golvet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sundre socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m √ĖN√Ė om korets SV h√∂rn √§r "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.935886
Longitud: 18.181802
Lämnings-ID: L1975:429
Riksantikvarieämbetets ID: Sundre 115:3
Sveriges runinskrifter: G2 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Sundre kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Sundre
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6287b6f8-273b-483f-a6c2-fb9045044523