Runristning G2, L1975:429 i Sundre
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Pétar marþa lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i gravhäll, röd kalksten 1,97 m l och 0,92 m br. Rektangulär form. Hällen är belägen innanför kordörren intill kyr kväggen. G 1. Ca 20 m V om nr 1 och 2 m N om tornkammarens SV hör n är 2) Runinskrift i gravhäll, röd kalksten, fragmentarisk 1,55 m l och intill 0,64 m br. Stenen står lutad mot tornkammarens V v ägg. G 3. 0,5 m N om nr 2 är 3) Runinskrift i gravhäll, grå kalks ten, 1,77 m l, 1 m br och intill 0,25 m tj. Hällen står lutad mot tornkammarens V vägg. G 2. 3 m N 30cg Ö om nr 3 är 4) Runinskrif t i puts, bestående av fyra runor, 7 cm h. Inskriften är inristad i Ö smygen till nordmurens portal, 1,4 m ovanför översta trappst eget i tornets bottenplan. 6 m N om nr 1 är 5) Runinskrift i puts , bestående av ca 13 runor, 1,5 cm h. Inskriften är inristad på k orets N-vägg omedelbart Ö om nischen 1,65 m ovanför golvet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sundre socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m ÖNÖ om korets SV hörn är "
Vill du se flera runstenar i Sundre socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.935886
Longitud: 18.181802
Lämnings-ID: L1975:429
Riksantikvarieämbetets ID: Sundre 115:3
Sveriges runinskrifter: G2, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Sundre kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Sundre
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:429