Runristning G191, L1976:5076 i Mästerby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Meyjar, hafið yðra bœn rétta. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, fragment i korets S vägg. 2) Runinskrift på N dörre ns insida. Kyrkan låst vid granskningstillfället."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Mästerby socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan. "
Vill du se flera runstenar i Mästerby socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.470025
Longitud: 18.304245
Lämnings-ID: L1976:5076
Riksantikvarieämbetets ID: Mästerby 51:2
Sveriges runinskrifter: G191, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Mästerby kyrka
Placering: På dörren till nordportalen.
Föremål: Ristning i trä på dörr
Material: Trä
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Mästerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:5076