Runristning G184, L1976:9053 i Sanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, kalksten, 2,45 m l, 1,3 m br vid basen, avsmalnande uppåt och rundad överdel samt 0,12-0,16 m tj. Små avslag i kante rna nedtill. Stenen står lutad mot vägg på utbyggnad av kyrka. Se skiss i boken. På S sidan av kyrkan, S om nr 1 och intill kyrkov äggen ligger: 2-3) Två stycken gravklot, gråsten, 0,27 m diam och 0,11 och 0,2 m h, med ornamenterade ringar runt. Okänt varifrån de kommer. I N muren på tornbyggnaden hänger: 4) En malmklocka, c a 0,5 m h och 0,69 m diam. På klockans övre del är fyra cirkelrin gar. Mellan de två innersta finns runinskrift i upphöjd relief ru nt hela klockan 0,05 m h. Kallas "gamla lillklockan" och tillkoms t året anges med runinskrift till 1493. 5) Fyndplatser för 2 bild stenar, bl a den s k Sanda-stenen, nu i GF. 6) Gravfynd; hällkist a funnen på kyrkogården 1956. Undersökt?"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sanda socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård, gräsbevuxen mark. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NÖ hörnet av sakristia. "
Vill du se flera runstenar i Sanda socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.429373
Longitud: 18.22302
Lämnings-ID: L1976:9053
Riksantikvarieämbetets ID: Sanda 33:4
Sveriges runinskrifter: G184, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Sanda kyrka
Placering:
Föremål: Kyrkklocka
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Sanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:9053