Runristning G174, L1975:1340 i Väte
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hústrú Gertruð ... borin í Mylnu/Mölner, hon lét hôggva þenna stein yfir sinn bónda. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i gravhäll, kalksten 1,65x0,7-1 m (Ö-V). Runhöjd 6 cm. Hällen är placerad i golvet längs S långsidan strax intill altaret. Bredvid nr 1 är 2) Runinskrift i gravhäll, kalksten, 1,9 x0,8 m (Ö-V). Runhöjd 7 cm. Runraden är starkt sliten och till st or del olåsbar. I N korväggen och 2,45 m h över golvet är 3) Runi nskrift i putsen 42 cm l och med 5,5-6 cm h runor. I S korväggen och 1,40 m h över golvet är 4) Runinskrift i putsen, 2 runrader, 20 cm l och med 3,5-4 cm h runor. Ytterligare tecken finnes troli gen ej runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Väte socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Väte kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Väte socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.449043
Longitud: 18.364061
Lämnings-ID: L1975:1340
Riksantikvarieämbetets ID: Väte 4:2
Sveriges runinskrifter: G174, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Väte kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Väte
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1340