Runristning G169, L1976:2108 i Klinte
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Kalkstenshäll, 1,7 m l, 0,79 m br och 0,13 m tj. Övre delen ä r snett avslagen ned till 0,7 m på högra framsidan. Inhuggen kant runt stenens sidor mot baksidan. Runt den plana sidans kant är e n 0,04 m br bård där några runor i djuprelief fylls i med svart f ärg. Antydan till cirklar i hörnen, samt en bård längs stenens mi tt. 2 m N om nr 1 är: 2) Kalkstenshäll, 1,19 m l, 0,57 m br och 0 ,1 m tj. Utmed den plana sidans ena kant är en rad, 0,9 m l och 0 ,05 m h med runor i djuprelief, samt ifyllda med svart färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Klinte socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lutande mot spilta i ladugårdsbyggnad. "
Vill du se flera runstenar i Klinte socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.379075
Longitud: 18.22971
Lämnings-ID: L1976:2108
Riksantikvarieämbetets ID: Klinte 84:1
Sveriges runinskrifter: G169, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Klinte kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Klinte
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:2108