Runristning G164, L1976:511 i Klinte
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Með náðum Guðs. Hróðvaldr af Hundingjum/Hunninge hefr gefit tíunda deil fyrir sinni sál ok síns fôður sál ok Hallhvats sál. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Till höger innanför kyrkodörr ligger i golvet: 1) Kalkstenshäll, 2,1x1,1 m (V 20cg N-S 20cg Ö) Ristat valdermars kors. Överst i h uggen fris finns några runor(?). Mitt i kyrkogången ligger i golv et: 2) Klakstenshäll 1,95x1,55 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Ristat Val demarskors. Överst på hällen är en hel rad med runor i en paralle ll fris, 0,08 m h. På stenen står också !!"HER LIGGER BEGRAFVIT S ALIGE PEDER SVERKER" Längst fram till höger vid d opfunt ligger: 3) Kalkstenshäll, 1,45x1,2 m (V 20cg N-Ö 20cg S) a vsmalnande nedtill. Ristat ornamenterat valdemarskors. I frisen u pptill och till höger finns tätt med runor 0,09 m h. 14 m S 20cg V om SÖ hörnet av bårhus ligger i sluttande grässlänt: 4) Kalkste nshäll, 1,8x1,2 m (V 10cg N-Ö 10cg S) avsmalnande nedtill, med ri ngkors. I översta frisen syns en runrad, 0,06-0,08 m h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Klinte socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I om utanför kyrkan. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m S 20cg V om SÖ hörnet av bårhus är nr 4. "
Vill du se flera runstenar i Klinte socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.378417
Longitud: 18.232239
Lämnings-ID: L1976:511
Riksantikvarieämbetets ID: Klinte 30:2
Sveriges runinskrifter: G164, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Klinte kyrka
Placering: I mittgången i långhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Klinte
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:511