Runristning L1977:8939 i Gothem ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1977:8939 i Gothem
Foto av Runristning L1977:8939 i Gothem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßA H√©r hv√≠lisk Geirhvatr ... ¬ßB ... ¬ßC ... ¬ßD Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok v√°rn biskup ... Sv√° vildi Gu√į honum vel(?). Sv√° langu var stankar(?) sem √ĺurs var ¬ßE sunnudagr ok laugr pr√≠ma√įi. ¬ßF ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund f√∂rdjupning med h√•l, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S h√§lft ligger 2) Gravh√§ll med runinskrift, kalksten 2,3x1 m (√Ė-V). Runorna √§r 3,5 cm st. Framf√∂r och under altaret ligger 3) Bildsten med runinsrift, kalksen, 3,2x1,25 m. Runraderna √§r 0,75 m l och omges av bildframst√§llningar. Som golvplatta i en nisch mellan korset och sakristian ligger 4) Bildsten, kalksten, synlig t 0,7x0,6 m. P√• bildstenen st√•r en glasmonter. I trappan upp till korvinden skall finnas 5) Bildsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gothem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om torningången står nr 1. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.575449
Longitud: 18.734999
Lämnings-ID: L1977:8939
Riksantikvarieämbetets ID: Gothem 189:2
Sveriges runinskrifter: G158 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Gothems kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Gothem
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2ec32e97-2f93-458a-9047-a76285f4610f