Runristning G158, L1977:8939 i Gothem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Hér hvílisk Geirhvatr ... §B ... §C ... §D Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi Guð honum vel(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnudagr ok laugr prímaði. §F ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger 2) Gravhäll med runinskrift, kalksten 2,3x1 m (Ö-V). Runorna är 3,5 cm st. Framför och under altaret ligger 3) Bildsten med runinsrift, kalksen, 3,2x1,25 m. Runraderna är 0,75 m l och omges av bildframställningar. Som golvplatta i en nisch mellan korset och sakristian ligger 4) Bildsten, kalksten, synlig t 0,7x0,6 m. På bildstenen står en glasmonter. I trappan upp till korvinden skall finnas 5) Bildsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gothem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om torningången står nr 1. "
Vill du se flera runstenar i Gothem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.575449
Longitud: 18.734999
Lämnings-ID: L1977:8939
Riksantikvarieämbetets ID: Gothem 189:2
Sveriges runinskrifter: G158, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Gothems kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Gothem
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:8939