Runristning G157, L1977:8940 i Gothem
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, kalksten, 1,4x1,05 m och 0,15 m tj. I mitten en cir kelrund fördjupning med hål, 0,57 m i diam och 0,1 m dj. I korgol vets S hälft ligger 2) Gravhäll med runinskrift, kalksten 2,3x1 m (Ö-V). Runorna är 3,5 cm st. Framför och under altaret ligger 3) Bildsten med runinsrift, kalksen, 3,2x1,25 m. Runraderna är 0,75 m l och omges av bildframställningar. Som golvplatta i en nisch mellan korset och sakristian ligger 4) Bildsten, kalksten, synlig t 0,7x0,6 m. På bildstenen står en glasmonter. I trappan upp till korvinden skall finnas 5) Bildsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gothem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om torningången står nr 1. "
Vill du se flera runstenar i Gothem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.575449
Longitud: 18.734999
Lämnings-ID: L1977:8940
Riksantikvarieämbetets ID: Gothem 189:3
Sveriges runinskrifter: G157, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Gothems kyrka
Placering: Som golvsten vid altaret.
Föremål: Bildsten med runinskrift
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Gothem
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:8940