Runristning G155, L1977:8671 i Hörsne
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirvaldr jarnaði dyrr. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift, 13 cm l med 1 cm h runor, på järnbeslag på dörr mel lan kor och sakristia."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hörsne socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Hörsne socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.558401
Longitud: 18.597716
Lämnings-ID: L1977:8671
Riksantikvarieämbetets ID: Hörsne 155:1
Sveriges runinskrifter: G155, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hörsne kyrka
Placering:
Föremål: Beslag på sakristiedörren
Material: Järn
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hörsne
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:8671