Runristning G152, L1976:9033 i Norrlanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Bótviðr í Eikibý/Ekebys. §B Biðið fyrir ôllum kristnum sálum. §C Herra Jóhan Lundi/Lunde, hann átti mik um tíu ár. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i kalkputs. Runhöjd 6-6,5 cm. Inskrift: Se i boke n. 4,5 m V om nr 1, lutad mot N väggen är 2) Sten med runinskrift , kalksten, 1x0,6 m och 0,17 m tj. Runhöjd 3,5-4,5 cm. I målad sv art färg. Inskrift: Se i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norrlanda socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan; Ö portöppningen till sakristian, 1,52 m över golvet. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning G152, L1976:9033 i Norrlanda:
"HRRA TUR LUN? ATTI AIK UK TIUAAR ? IAKAUBR AK RALIIN LITU KIRA INA STAIN IBTIR? ALTUID SIN SUN. "
Vill du se flera runstenar i Norrlanda socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.501473
Longitud: 18.659924
Lämnings-ID: L1976:9033
Riksantikvarieämbetets ID: Norrlanda 156:1
Sveriges runinskrifter: G152, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Norrlanda kyrka
Placering: I koret.
Föremål: Putsinskrifter
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Norrlanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:9033