Runristning G130, L1977:9431 i Guldrupe
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A fuþork §B Maria ... ... ... ... ... ... §C ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift, 0,48 m h i tornrummets S vägg, intill och Ö om t ornbågen. Ifylld med svart färg. 2) Runinskrift, 2 rader, 0,86 m resp 0,44 m h. I N väggen under tornbågen. Ifylld med svart färg. 3) Runinskrift, 0,81 m l, i korets S vägg under fönstret. Ifylld med svart färg. 4) Runinskrifter, 6 st ord, ristade i 6 st träbj älkar i tornspirans träkonstruktion. 5) Runinskrifter, uppgift om , i tornrummet på flera ställen i putsen, enl P A Säve 1864. Förs vunna 1923."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Guldrupe socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Guldrupe kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Guldrupe socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.430328
Longitud: 18.426661
Lämnings-ID: L1977:9431
Riksantikvarieämbetets ID: Guldrupe 63:5
Sveriges runinskrifter: G130, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Guldrupe kyrka
Placering: I tornrummet.
Föremål: Putsinskrifter
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Guldrupe
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:9431