Runristning G124, L1976:7097 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Biðið fyrir Jakobs sál Nikkarfa/Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímstafr í fimtánda raðu. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift, 0,53 m l, lodrät skriven på fornmuren S om portt alen. Starkt vittrad. 2) Runsten, 2,13x1,14x0,08 m. Ligger som al tarbord. 3) Runinskrift med röd färg på S kyrkväggen omedelbart V om predikstolen, 0,25 m h och 0,42 m br."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vänge socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V sida av fornmur på Vänge kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.452027
Longitud: 18.511277
Lämnings-ID: L1976:7097
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 51:3
Sveriges runinskrifter: G124, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Vänge kyrka
Placering: På södra kyrkväggen.
Föremål: Målad inskrift, röd färg
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7097