Runristning G122, L1977:5143 i Buttle
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hér hvílisk herra Jóhan Raðars sonr, af Atlingabó/Atlingbo ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravhäll med runinskrift, av ljusgrå, kalksten rektangulär 2,57 m l, 1,50 m br. Hälften är lagad men i stort sett välvevarad. Ute fter stenen fyra ytterkanter går ett 0,08 m br inskriftsband är t vå inhuggna ramlinjer. Inskriften finns endast på den ena kortsid an (längst ifrån altaret) Runornas höjd ca 0,05 m. Texten lyder. "Här vilar herr Johan son till Radar, från Atlingbo". Runorna ris tae i bården mot V: Se i boken. Hällen täckes av långmatta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Buttle socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkan. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korhölvet mitt i gången framför altaret. "
Vill du se flera runstenar i Buttle socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.402682
Longitud: 18.530199
Lämnings-ID: L1977:5143
Riksantikvarieämbetets ID: Buttle 196:1
Sveriges runinskrifter: G122, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Buttle kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Buttle
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:5143