Runristning G120, L1977:4867 i Anga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þau létu gera limning þessa fyrir Líknviðar sál ok fyrir Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat latinskt kors. På långhusets Ö vägg och N om tri umfbågen är 2) Runinskrift, målad på tre rader, 1,05-1,08 m l. Ru norna är 3,37 m h över golvet. På långhusets N vägg och intill de t V hörnet är 3) Runinskrift, målad på tre rader, 4,95 m l. Runor na är 812 cm h. Runinskriften är 4,40 m h över golvet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Anga socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans kor, S om altaret. "
Vill du se flera runstenar i Anga socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.480388
Longitud: 18.70643
Lämnings-ID: L1977:4867
Riksantikvarieämbetets ID: Anga 2:2
Sveriges runinskrifter: G120, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Anga kyrka
Placering: På långhusets östra mur.
Föremål: Målad inskrift
Material: Kalkputs
Runristare: Hallvard (S)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Anga
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:4867