Runristning G119, L1977:4917 i Anga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... gerðu þeir(?) kirkju þessa, Hegmundr með fjórum eykjum ok Líknviðr með tveim eykjum ok Hegviðr með ... Bótviðr með einum eyk ok Agnmundr ok Líknviðr með einum eyk ok Fargeirr með tveim eykjum, Hróðleikr(?) með einum eyk ok Jóhan með tveim eykjum ok Hegvér með einum eyk ok Sigulfr með tveim eykjum ok Hróðvaldr með einum eyk ok Ronviðr með tveim eykjum ok Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá miskunni þeim Guð, bæði lifandi ok dauðum. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat latinskt kors. På långhusets Ö vägg och N om tri umfbågen är 2) Runinskrift, målad på tre rader, 1,05-1,08 m l. Ru norna är 3,37 m h över golvet. På långhusets N vägg och intill de t V hörnet är 3) Runinskrift, målad på tre rader, 4,95 m l. Runor na är 812 cm h. Runinskriften är 4,40 m h över golvet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Anga socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans kor, S om altaret. "
Vill du se flera runstenar i Anga socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.480388
Longitud: 18.70643
Lämnings-ID: L1977:4917
Riksantikvarieämbetets ID: Anga 2:3
Sveriges runinskrifter: G119, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Anga kyrka
Placering: På långhusets norra vägg.
Föremål: Målad inskrift
Material: Kalkputs
Runristare: Hallvard (A)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Anga
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:4917