Runristning L1977:2945 i Gammelgarn ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1977:2945 i Gammelgarn
Foto av Runristning L1977:2945 i Gammelgarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"J√©s√ļs Krist n√°√įi Hallv√©ar s√°l! Unga-Ganna h√ļsfreyja Anga-smi√įs d√≥ttir hv√≠lisk h√©r. Hverr sem √°s√©r bi√įi paternoster fyrir Hallv√©ar s√°l. Magister G√¶fr(?) ger√įi mik. B√≥tvi√įr smi√įr l√©t gera mik ... ... n√°√įi oss. Sig√ĺj√≥√į, hans h√ļsfreyja, sem ... bi√įi√į(?) "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll (G 115), kalksten, trapetsoid form, 2x0,75-1,15 m . Runrad längs hällkanten 0,06 m h samt i ett ringkors som pryder gravhällen. Hårt sliten. Inskrift: "Jesus Krist vare Hallvis själ nådig Unga-Gannes(?) husfru, Anga-Smeds dotter vilar här. Envar som ser härpå bedje Pater noster för Hallvis själ. Magister gefs gjorde mig. Botvid smed lät göra mig ... vare oss nådig". I ringkorset:"Sigtjaud(?), hans husfru, som ..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gammelgarn socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Sedan 1958 i koret, 40 cm N om S v√§ggen. Huvud√§ndan omedel¬≠bart √Ė om korportalen, fot√§ndan invid altarskranket."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404526
Longitud: 18.804678
Lämnings-ID: L1977:2945
Riksantikvarieämbetets ID: Gammelgarn 104:1
Sveriges runinskrifter: G115 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Gammelgarns kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Trapetsoid gravhäll
Material: Kalksten
Runristare: Magister (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Gammelgarn
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2f097dcf-9a1e-4454-b728-83d58e1e6b43