Runristning G115, L1977:2945 i Gammelgarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jésús Krist náði Hallvéar sál! Unga-Ganna húsfreyja Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir Hallvéar sál. Magister Gæfr(?) gerði mik. Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... biðið(?) "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll (G 115), kalksten, trapetsoid form, 2x0,75-1,15 m . Runrad längs hällkanten 0,06 m h samt i ett ringkors som pryder gravhällen. Hårt sliten. Inskrift: "Jesus Krist vare Hallvis själ nådig Unga-Gannes(?) husfru, Anga-Smeds dotter vilar här. Envar som ser härpå bedje Pater noster för Hallvis själ. Magister gefs gjorde mig. Botvid smed lät göra mig ... vare oss nådig". I ringkorset:"Sigtjaud(?), hans husfru, som ..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gammelgarn socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Sedan 1958 i koret, 40 cm N om S väggen. Huvudändan omedel­bart Ö om korportalen, fotändan invid altarskranket."
Vill du se flera runstenar i Gammelgarn socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404526
Longitud: 18.804678
Lämnings-ID: L1977:2945
Riksantikvarieämbetets ID: Gammelgarn 104:1
Sveriges runinskrifter: G115, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Gammelgarns kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Trapetsoid gravhäll
Material: Kalksten
Runristare: Magister (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Gammelgarn
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:2945