Runristning L1976:3493 i Hamra ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1976:3493 i Hamra
Foto av Runristning L1976:3493 i Hamra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Nikul√°s l√©t gera stein yfir Au√įvald, sinn f√ī√įur, ok sinn br√≥√įur ok s√≠na sonu ... fyrir √ĺeira s√°l ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravh√§ll, fragmentarisk, kalksten, 0,47x0,22 m (N 1 0cg V-S 10cg √Ė) och 0,15 m tj. Runorna √§r 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 1 √§r: 2) Runristad gravh√§ll, fragmentarisk, kalks ten, lutad mot kyrkog√•rdsmuren, 0,68x0,14 m (N 10cg V-S 10cg √Ė) o ch 0,84 m h. Runorna √§r 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 2 √§r: 3) Runristad gravh√§ll, fragmentarisk, kalksten, lutad mot kyr kog√•rdsmuren, 1,4x0,12 m (N 10cg V-S 10cg √Ė) och 0,95 m h. Runorn a √§r 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 3 √§r: 4) Runristad gr avh√§ll, fragmentarisk, kalksten, lutar mot kyrkog√•rdsmuren, 1,72x 0,64 m och 0,4 m tj. Runorna √§r 5 cm h. Bel√§gen p√• nr 4 √§r: 5) Ru nristad gravh√§ll, fragmentarisk, kalksten, 0,35x0,1 m (N 10cg V-S 10cg √Ė) och 0,15 m h. Runorna √§r 0,05 m stora. 10 m VSV om nr 1 och 2 m V om S√Ė kyrkh√∂rnet √§r: 6) Runristad(?) gravh√§ll, r√∂daktig sandsten, 1,9x1 m (√Ė-V). Helt utsliten p√• text. 38 m NV om nr 4 och i kyrkog√•rdsmur √§r: 7) Runristad gravh√§ll, fragmentarisk, kal ksten, 0,75x0,55 m (N 10cg V-S 10cg √Ė) och 0,15 m tj. Runorna √§r 0,06 m stora. I koret, p√• S v√§ggen, 1 m V om korportalen √§r: 8) R unristning i putsen, 1,5 m h √∂ver golvet. Runorna √§r 0,16-0,2 m h . P√• kyrkog√•rden √§r: 9) Fyndplats f√∂r dosformigt sp√§nne."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hamra socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård/kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om kyrkog√•rdsport samt 8 m √Ė 30cg N om S√Ė h√∂rnet av kyrka. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.975996
Longitud: 18.313758
Lämnings-ID: L1976:3493
Riksantikvarieämbetets ID: Hamra 38:6
Sveriges runinskrifter: G11 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hamra kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll, trapetsoid form
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hamra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8ccc34a2-1e61-4b88-bc32-4e4818e2f939