Runristning G11, L1976:3493 i Hamra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Nikulás lét gera stein yfir Auðvald, sinn fôður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeira sál ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kalksten, 0,47x0,22 m (N 1 0cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m tj. Runorna är 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 1 är: 2) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kalks ten, lutad mot kyrkogårdsmuren, 0,68x0,14 m (N 10cg V-S 10cg Ö) o ch 0,84 m h. Runorna är 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 2 är: 3) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kalksten, lutad mot kyr kogårdsmuren, 1,4x0,12 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,95 m h. Runorn a är 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 3 är: 4) Runristad gr avhäll, fragmentarisk, kalksten, lutar mot kyrkogårdsmuren, 1,72x 0,64 m och 0,4 m tj. Runorna är 5 cm h. Belägen på nr 4 är: 5) Ru nristad gravhäll, fragmentarisk, kalksten, 0,35x0,1 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m h. Runorna är 0,05 m stora. 10 m VSV om nr 1 och 2 m V om SÖ kyrkhörnet är: 6) Runristad(?) gravhäll, rödaktig sandsten, 1,9x1 m (Ö-V). Helt utsliten på text. 38 m NV om nr 4 och i kyrkogårdsmur är: 7) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kal ksten, 0,75x0,55 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m tj. Runorna är 0,06 m stora. I koret, på S väggen, 1 m V om korportalen är: 8) R unristning i putsen, 1,5 m h över golvet. Runorna är 0,16-0,2 m h . På kyrkogården är: 9) Fyndplats för dosformigt spänne."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hamra socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård/kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om kyrkogårdsport samt 8 m Ö 30cg N om SÖ hörnet av kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Hamra socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.975996
Longitud: 18.313758
Lämnings-ID: L1976:3493
Riksantikvarieämbetets ID: Hamra 38:6
Sveriges runinskrifter: G11, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hamra kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll, trapetsoid form
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hamra
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:3493