Runristning L1976:2849 i Garde ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1976:2849 i Garde
Foto av Runristning L1976:2849 i Garde
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ďlafr Hr√≥√įbjarnarfa/Robbenarve "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1 a. Gravh√§ll, kalksten 1,85x0,85-0,91 m (√Ė-V) L√§ngs den S l√•ngs idan √§r inom en 80 cm l b√•rd (rakt band) inristat: Se ristning i boken."Olav fr√•n Robbenarve" Runh√∂jd 7 cm 0,25 m N d√§rom och i mitten √§r inhugget tv√• figurer. Se skiss i boken. Stenens yta vittrad. Flyttad i sen tid fr√•n ursprunglig plats en 5 m SV om den S portalen (punkt 1 b) I N smygen av V portan √§r 2 a. Runristning om 3 rader. P√• N v√§ggen av (vapen hus) torntinnare √§r 2 b. Runristning 1 rad. V d√§rom finns inristat figurer: 2 b√•t ar (skepp) 1 djur m m. P√• √Ė v√§ggen av tornrummet och 0,3 m N om i ng√•ngsb√•ge √§r 2 c. Runristning 1 rad. Runh√∂jd 3 cm de sista teckn en mycket otydliga. P√• S sidan av ing√•ngsb√•gen √§r 2 d. Runristnin g. 1 rad. Runh√∂jd 2 cm. Se Jansson-Wessen nr 107 d. Otydliga figu rer d√§runder 0,2 m ovanf√∂r √§r ytterligare en runrad: delvis otydl ig 0,5 m V d√§rom √§r ormliknande figurer. P√• N sidan av ing√•ngsb√•g en √§r 2 e. Runristningar i form av spridda tecken och i V delen f √•gel och stj√§rna. anm Forts√§ttning Garde kyra nr 124 126."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Garde socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkobyggnad och kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 1 m N om predikstol i SV hörnet av koret. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.317163
Longitud: 18.582466
Lämnings-ID: L1976:2849
Riksantikvarieämbetets ID: Garde 27:1
Sveriges runinskrifter: G106 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Garda kyrka
Placering: På kyrkogården S om kyrkan.
Föremål: Trapetsoid gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Garde
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/127f9083-9cf3-4bd5-a118-b6f25dbd23b5