Runristning G102, L1977:7571 i Lye
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bótulfr Meginsarfa/Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir Pétar, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, kalksten, i tre fragment (varav ett förva ras på Gotlands Fornsal). De övriga fragmenten är 0,69-0,98 m l o ch 0,5-0,83 m br (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. Invid och S om nr 1 är: 2) Runristad gravhäll, kalksten, 1,9x1,05 m (Ö-V). Runorna ä r 0,07 m st. 3 m N om nr 2 och invid och N om alteret är: 3) Runr istad gravhäll, kalksten, 1,87x0,83 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st . Invid och N om nr 3 är: 4) Runristad gravhäll, kalksten, 2,03x1 ,17 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. 2 m V om nr 4 och invid och S om ingången till sakristian är: 5) Runristad gravhäll, kalksten, 1,95x1 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. I koret på S väggen strax Ö om korporten och 1,3 m ovanför korgolvet är: 6) Runinskrift i mu r, ristningens längd är 1,92 m l. Runorna är 0,07 m h. På S vägge n V om portalen är: 7) Runinskrift i mur, enligt Jansson o Wessén .På triumfbågens S del, Ö väggen, 0,74 m N om S kyrkogårdsmuren o ch 1,45 m ovanför golvet är: 8) Runinskrift i mur, ristningens lä ngd är ca 0,15 m l. Runorna är 0,03 m h. På den N väggen 0,32 m Ö om triumfbågen och 2 m ovanför golvet är: 9) Runinskrift i mur, ristningens längd är 0,24 m. Runorna är 0,05 m h. På N väggen Ö o m altarskåpet är: 10) Runinskrif i mur, enligt Jansson o Wessén ä r runinskriftens längd 0,06 m och runorna 0,01 m h. På triumfbåge ns N mur, Ö väggen, ca 2 m ovanför golvet är: 11) Runinskrift i m ur, ristningens längd är 0,24 m. Runorna är 0,05 m h. Invid och N om nr 11 är: 12) Runinskrif i mur, runorna är 0,04 m h. Vid N po rtalen i Ö smygen är: 13) Runinskrift i mur, ett flertal rader av runor. Runorna är 0,03 m h. På den yttre valvbågen på S långhusp ortalen, på Ö sidan av ingången, 1,5 m ovanför tröskeln är: 14) R uninskrift i mur, ristningens längd är 0,09 m l. Runorna är 0,1-0 ,14 m h. I tornrummet på den S väggen är: 15) Runinskrift i mur, ett flertal rader av runor. Runorna är 0,03 m h. I tornrummet vid västportalen är: 16) Runinskrift i mur, ett flertal rader av run or. Runorna är 0,02 m h. I tornrummet på den N väggen är: 17) Run inskrift i mur, ett flertal rader med runor. Runorna är 0,3-0,8 m h. På S korväggen V om korportalen, 1,9 m ovanför golvet är: 18) Runinskrift i mur, bestående av målade runor, målningen är 0,44 m l. Runorna är 0,08 m h. På tornbågens N sida, mot S är: 19) Run inskrift i mur, bestående av ett flertal målade runrader. Raderna är 0,34-0,67 m l. Runorna är 0,06-0,08 m h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lye socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid och S om altaret i korgolvet är nr 1, "
Vill du se flera runstenar i Lye socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.297928
Longitud: 18.526389
Lämnings-ID: L1977:7571
Riksantikvarieämbetets ID: Lye 89:3
Sveriges runinskrifter: G102, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Lye kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljus rödgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lye
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:7571