Hällristning L1977:9967 i Lärbro 🇬🇧
Foto av Hällristning L1977:9967 i Lärbro
Foto av Hällristning L1977:9967 i Lärbro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 11,5x7 m (Ö 40cg N-V 40cg S) bestående av ca 30 sk epp, ca 10 fotsulor, 4 skaftförsedda yxor samt minst 200 skålgrop ar. Skeppen är 35-90 cm l, i regel dubbellinjiga och försedda med bemanningsstreck. Fotsulorna med "klacklinje". Fyra av dem bilda r två tydliga par. Yxorna, försedda med skaft, är 40-50 cm l. De är av s k "Simristyp". Skålgroparna är 3-9 cm i diam och intill 2 cm dj. Flera av skålgroparna är förbundna med varandra medelst l injer. Några av skålgroparna är ordnade i rader. Ristningsytan, s om har mycket tydliga isrefflor i riktning (N 10cg V-S 10cg Ö), ä r delvis skadad genom avflagning och fläckvis starkt vittringsska dad. Ristningen är komplicerad och överskärningar är talrikt före kommande. Ristningsytan är till större delen omgiven av en inhägn ad i form av en rektangulärt löpande kalkstensmur. Denna, som bes tår av 0,25-0,5 m st kalkstensflisor, är 0,5-0,7 m br och 0,4-0,6 m h. Muren bildar en 11x6 m stor rektangel med längdriktningen Ö 35cg N-V 35cg S och med en 1,9 m br ingångsöppning i gaveln mot Ö 35cg N. Ristningar finns även utanför det muromgärdade området. Tydliga skålgropar finns således utanför det muromgärdade område t vid den VSV kortsidan och utanför VNV långsidan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lärbro socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV sluttande, tidvis vattenöversilad kalkstenshäll i åkerm ark. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.77972
Longitud: 18.817794
Lämnings-ID: L1977:9967
Riksantikvarieämbetets ID: Lärbro 303:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lärbro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a273e700-804e-49ed-8f68-2d043a9952bc