Hällristning L1977:5981 i Follingbo
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift , sentida, i två i vinkel mot varandra ställda rader, 0,37 m re sp 0,40 m l. Runorna är 0,05-0,09 m h, inhuggna i slätt kalkstens berg. 0,2 m framför vinkeln där raderna möts är ett inhugget kors (Ö-V) 0,29 m l och 0,20 m br. Minnesplatsen omgiven av en kalkst en i ÖNÖ, 0,30x0,35 m st och 0,12 m h och tre granitstenar 0,40-0 ,60 m st och 0,25-0,35 m h (SÖ, V, NV). Se skiss i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Follingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tunnt moränlager på berg i dagen. Omväxlande barrskog, hedmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m N 20cg V väg. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1977:5981 i Follingbo:
"Enligt en sägen skall på denna plats ha förolyckats en brud, so på sin häst var på väg från Follingbo till Endre kyrkan (Folling bo K:a skall då inte ha funnits) Det var halt, hästen halkade och hon föll av hästen "Skogsblomman red, stöp och dog". "
Vill du se flera runstenar i Follingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.581419
Longitud: 18.338657
Lämnings-ID: L1977:5981
Riksantikvarieämbetets ID: Follingbo 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Follingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:5981