Hällristning L1977:3990 i Fårö
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ny beskrivning enl anmälan: Hällristning, 3.8x1.0 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 6 skepp, 1 djur, 1 svärd, 9 fragment och 18 skålgropar. Skeppen är 22-55 cm l, 3 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 3 av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Djuret är 29 cm l, fyrbent och med streckkropp. Svärdet är 49 cm l. Fragmenten är 10-33 cm l. Slålgroparna är 3-6 cm diam och 0.2-2 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande häll. Se skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Fårö socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hedmark intill liten vät. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill SÖ hörnet av liten vattensamling. "
Vill du se flera runstenar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.913418
Longitud: 19.089767
Lämnings-ID: L1977:3990
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 379:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:3990