Hällristning L1976:6141 i Sproge 🇬🇧
Foto av Hällristning L1976:6141 i Sproge
Foto av Hällristning L1976:6141 i Sproge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eiríkr lét gera stein yfir sína dóttur. Náði Guð sál ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runskrift i gravhäll, kalkstenshäll 1,8x1 m och 0,15 m tj. Runor na är 0,07 m h ristade enbart längs den N sidan (högra kanten), d är den fö är kantskadad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sproge socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om SÖ hörnet av kyrkbod. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.253753
Longitud: 18.210693
Lämnings-ID: L1976:6141
Riksantikvarieämbetets ID: Sproge 64:1
Sveriges runinskrifter: G68 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Sproge kyrka
Placering: Lutad mot kyrkboden.
Föremål: Trapetsoid gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Sproge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/37c8ad7e-7124-416c-b234-5a6643b02622