Hällristning G63, L1976:7904 i Silte
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fôður ok móður Bótfreðr ok Hróðvé, ok Auðhvatr/Auðvaldr hjó mik. Kristr, Maríu sonr, náði ôllum sem hér hvílask undir, ok ôllum kristnum sálum. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i gravhäll, kalksten, trapetsoid, 1,75x0,70-0,82 m. Runrand längs kanten. I mitten ett utsirat kors. På långhusets S vägg, 2,25 m över golvet och V om predikstolen är: 2) Runinskr ift, målad i putsen, 50 cm l. Runhöjd 8-9 cm. Under kyrkogolvet var: 3) Gravfält, undersökt och borttaget 1972 i samband med kyrka ns restaurering, bestående av 10 gravar. 14 m Ö 30cg N om kyrkans NÖ hörn och lutad mot NÖ kyrkmurshörnet är: 4) Bildsten, kalkst en, 1,02 m h, 0,87 m br och 0,15 m tj. Bildsidan är plan och från sidan rå. Inristning saknas. Se skiss till RAÄ-nr 1 i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Silte socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korets NÖ hörn. "
Vill du se flera runstenar i Silte socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.221039
Longitud: 18.236693
Lämnings-ID: L1976:7904
Riksantikvarieämbetets ID: Silte 34:1
Sveriges runinskrifter: G63, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Silte kyrka
Placering: I golvet i NÖ hörnet.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Silte
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7904