Hällristning G364, L1977:7670 i Havdhem
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, kalksten, 1,76x0,57 m (VNV-ÖSÖ). Runorna är ca 0,05 m st. I golvet innanför altarskranket invid och N om altaret är 2) Runristad gravhäll, kalksten, 1,8x10,7 m (ÖNÖ-VSV). Runorna är 0,08 m st. I tornkammaren i kyrkans SV hörn är 4) Runinristad gravhäll, kalksten, 1,3 m h, 0,9 m br och 0,2 m tj. Runorna är 0,08 m st."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Havdhem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I golvet invid och ÖNÖ om altaret. "
Vill du se flera runstenar i Havdhem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.162552
Longitud: 18.323261
Lämnings-ID: L1977:7670
Riksantikvarieämbetets ID: Havdhem 43:1
Sveriges runinskrifter: G364, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Havdhems kyrka
Placering: I korgolvet bakom altaret.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Havdhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:7670