Hällristning G34, L1976:7036 i Näs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Líknviðr(?) Krákuarfi(?) hann lét gera hvalf ...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i gravhäll, ljusgrå kalksten, 2,15 m l och 1,14-1 ,19 m br. Ligger framför S koringången i golvet. G 33. I sakristi ans NV hörn är 2) Runinskrift i gravhäll, fragmentarisk, rödaktig kalksten, 0,9-1,15 m l, 0,8-0,85 m br och 16-20 cm tj. endast ne dre delen av gravhällen är bevarad. Påträffades på kyrkogården år 1856. Uppgifterna hämtade ur Gotlands runinskrifter. Raä 13:2 ku nde ej besiktigas vid besöket, eftersom sakristiedörren var låst. Stenen kunde dock ses genom ett av sakristians fönster."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näs socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrkan. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V 10cg N om SÖ korhörnet. "
Vill du se flera runstenar i Näs socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.110158
Longitud: 18.26251
Lämnings-ID: L1976:7036
Riksantikvarieämbetets ID: Näs 13:1
Sveriges runinskrifter: G34, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Näs kyrka
Placering: Nu på korgolvet.
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Rödaktig kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7036