Hällristning G338, L1977:671 i Fårö
Även känd som Brudvät
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinristning i häll inom en yta av 02x0,4 m (ÖNÖ-VSV) är inh ugget: Se text i boken! De tre sista bokstävena något vittrade. 1 ,5 m V om nr 1 är 2) Brygga, ca 8 m l (N-S), intill 1 m br och 0, 1 m h, av kalksten. S om nr 1 och 2 är 3) Vät, ca 35x20 m (NNV-SS Ö). Ca 15 m NÖ om nr är äldre kalkbrott med i V kanten huggspår(? ) och murade hällar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Fårö socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kalkhäll i N delen av vät. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 m SSÖ om V delen av stenmur. "
Vill du se flera runstenar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.944556
Longitud: 19.201057
Lämnings-ID: L1977:671
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 22:1
Sveriges runinskrifter: G338, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Stora hoburga
Placering:
Föremål: Ristning i fast häll
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Brudvät -
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:671