Hällristning G288, L1976:3452 i Hellvi
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Biðið fyrir Bótulfs sál af Lengju/Lengjum. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i huggen kalksten, som bildar överdelen av en valvfo rmig port in i kyrkans kor. Ristningen är 3-3,5 m över galv ytan. Runhöjd 3 cm. nr 2) Runristning, på kalkstenshäll 2x1,2 m (Ö-V) i kyrkgolvet belägd 3 m S om predikstolen. Runhöjd 8-9 cm. Ristni ngen går utefter hällens Ö och N kant. Dessutom är på hällen inri stad 2 st kors."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hellvi socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är på utsidan och över kyrkport vid kyrkans SÖ hörn. Nr 2 ä r mitt i kyrkan 1 m V om valv till koret. "
Vill du se flera runstenar i Hellvi socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.775107
Longitud: 18.895138
Lämnings-ID: L1976:3452
Riksantikvarieämbetets ID: Hellvi 146:2
Sveriges runinskrifter: G288, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hellvi kyrka
Placering: I långhusgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hellvi
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:3452