Hällristning G28, L1977:2116 i Fide
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hegleikr gerði stein þenna. Katrín(?) ok Auðulfr þeir létu gera ... "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift på gravhäll av kalksten, 1,45x1,20 m. Mitt på stenen ett inhugget St. Georgs kors. Runinskrift på 3 av korsarmarna. P å S korväggen och V om kor portalen är: 2) runinskrift i putsen, 9 cm l, runhöjd 3 cm. På triumfbågens N stödpelare och dess Ö sida är: 3) runinskrift i putsen, 6 cm l, runhöjd 4 cm. På N korväggen är: 4) runinskrift i putsen, inom ett 55x65 cm st område, med runo r på 7 ställen. Runhöjd 2-5 cm. 2) runinskrift i putsen, 9 cm l, runhöjd 3 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Fide socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SV hörnet av korgolvet. "
Vill du se flera runstenar i Fide socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.073737
Longitud: 18.316408
Lämnings-ID: L1977:2116
Riksantikvarieämbetets ID: Fide 22:1
Sveriges runinskrifter: G28, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Fide kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Rödgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fide
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:2116