Runsten Vg55, L1962:8092 i Källby
Även känd som Källby hallar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok þeir Ragnarr reistu stein þenna eptir Fara, fôður sinn ... kristinn mann, sá hafði góða trú til Guðs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 55), röd kalksten, 4,4 m hög, 1,27 m bred (Ö-V) och 0,17-0,18 m tjock. Inskriften vetter mot N. Runhöjd 17-21 cm. Runorna är ristade i en slinga som löper längs stenens kant. Inuti slingan, mitt på stenen, finns ett 3 m högt kors. Stenen är imålad med rött (1984). Mellan denna runsten och Vg 56 (som står 10 m NNV om denna runsten) löper den gamla vägen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader ... kristen man. Han hade god tro på gud." Uppmålad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Källby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På krönet av rullstensås (N-S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SSÖ om Källby 23:2."
Vill du se flera runstenar i Källby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.506636
Longitud: 13.315643
Lämnings-ID: L1962:8092
Riksantikvarieämbetets ID: Källby 23:3
Sveriges runinskrifter: Vg55, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Källby ås
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ortocerkalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Källby hallar -
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Källby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8092