Runsten L1960:1223 i Österplana
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (kopia av Vg 152), kalksten, 1,4 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,08 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på Ö sidan. På stenen finns två, möjligen tre älvkvarnar, 2-3 cm i diameter och 1 cm djupa. Inskriptionen lyder: " Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn." (se även skiss i den scannade inventeringsboken). 23 m Ö om runstenen finns en hund- och hästbegravningsplats. Inom ett område på 5x3 m (N-S) finns sex gravvårdar i sandsten med djurens namn på (Moss, Ajaa, Bams - en trogen hund, Troja, Queen I, Queen II). Stenarna är 0,3x0,2 cm stora."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österplana socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NÖ om grindöppning."
Vill du se flera runstenar i Österplana socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.624562
Longitud: 13.423495
Lämnings-ID: L1960:1223
Riksantikvarieämbetets ID: Österplana 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Österplana
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:1223