Runristning L1962:8568 i Ledsjö
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fyndplats för runristad sentida svinbete. Utförd som amulett, och med på den ena sidan inristat de 11 sista runorna ur den äldre 24-typiga runraden, samt på den andra sidan inristat 8 runor med lydelsen "HALLBEKK"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ledsjö socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid naturligt vattenhål på moränhöjd."
Vill du se flera runstenar i Ledsjö socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.473886
Longitud: 13.572439
Lämnings-ID: L1962:8568
Riksantikvarieämbetets ID: Ledsjö 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Ledsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8568