Runristning Vg50, L1962:5944 i Husaby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ôzurr ok Sveinn ok Þórir, þeir lôgðu stein þenna yfir móður sína Ólôf. Guð hjalpi sál hennar ok Guðs móðir ok allir Guðs englar. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 50), röd kalksten, 2,28 m hög, 1,05 m bred (N 10°V - S 10°Ö), 0,15-0,17 m tjock. Runhöjd 8-13 cm. Inskrift på den mot Ö vettande, släta sidan. Stenen är rest på ett hugget kalkstensblock, 1,05 x1,05 m stort och 0,1-0,15 m högt. Den stöttas på V sidan av en kraftig järnbalk. Enligt runinskriften har stenen ursprungligen legat. Runorna är inskrivna i en konstfull drakslinga som slutar i en knut högst upp på stenen. Stenen påträffades år 1900 vid en restaurering av kyrkan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Oluv. Gud hjälpe hennes själ och Guds moder och alla Guds änglar." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning mot S. Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m VSV om grusgång. 5 m NNV om bogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Husaby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.524796
Longitud: 13.379237
Lämnings-ID: L1962:5944
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 19:1
Sveriges runinskrifter: Vg50, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Husaby kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5944