Runristning L1962:5247 i Kinne-Vedum
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift (Vg 209), i Kinne-Vedums kyrka, bestående av fyra runor som har inristats i våt medeltida puts. Runinskriften är 6 cm bred och 3 cm hög och påträffades 1963 i samband med restaureringsarbeten. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Maria(?)""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kinne-Vedum socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korets N vägg, 1,33 m ovanför golvet och 0,84 m Ö om ingången till sakristian."
Vill du se flera runstenar i Kinne-Vedum socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.558687
Longitud: 13.50622
Lämnings-ID: L1962:5247
Riksantikvarieämbetets ID: Kinne-Vedum 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Kinne-Vedum
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5247