Hällristning L1970:6652 i Björlanda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 6,3x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 obestämbarfigur och 64 älvkvarnar.Den obestämbara figuren är en 90 cm lång huggen linje, belägen iN-del av ytan. Älvkvarnarna är 4-9 cm diam och 0,5-3 cm djupa.Belägna längst ned på SÖ-sluttande häll. 1,1 m SV om nr 1 är; 2)Hällristning, 1,2x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skeppsfigurer,1 obestämbar figur och 10 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 58-61cm långa, varav det ena är enkellinjigt utan bemanningstreck,men med markerade stävar, förstäv. Det andra skeppet ärdubbellinjigt med bemannings- och spantstreck. Den obestämbarafiguren är 19 cm lång och stävliknande. Älvkvarnarna är 4-8 cmdiam och 0,5-1,5 cm djupa. Belägen på Ö-sluttande häll. 2 m NVom nr 2 är; 3) Älvkvarnsförekomst, 1,7x0,9 m (N-S), bestående av6 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen påÖ-sluttande högre häll. 0,7 m V om nr 3 är: 4)Älvkvarnsförekomst, 0,8x0,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 6älvkvarnar. Dessa är 4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm djupa. Belägnai svacka mellan två hällar. 4,5 m VNV om nr 4 är; 5)Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,3 m (Ö-V), bestående av 6 älvkvarnar.Dessa är 4-9 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. Belägen i bergskrevamed vattenflöde. Dokumenterade av Göteborgs stadsmuseum 2001.Ant 2002-05-30/ CBn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björlanda socken i Göteborg kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid foten av Ö-sluttande häll, av större bergsparti. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om väg, V och VNV om gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Björlanda socken eller Göteborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.77693
Longitud: 11.858188
Lämnings-ID: L1970:6652
Riksantikvarieämbetets ID: Björlanda 250:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Göteborg
Socken: Björlanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6652