Hällristning L1970:4832 i Askim 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:4832 i Askim
Foto av Hällristning L1970:4832 i Askim
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning. För beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askim socken i Göteborg kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.616921
Longitud: 11.925406
Lämnings-ID: L1970:4832
Riksantikvarieämbetets ID: Askim 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Göteborg
Socken: Askim
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bc494c0a-fca9-48d2-9352-e271ecdbdbb2