Hällristning L1960:2025 i Göteborgs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rev. 1989: Hällristning, 4 x 1,1 m (NV-SÖ) bestående av 2 skepp,1 djurfigur och 41 älvkvarnar. Skeppen är 190 resp 55 cm l. Detstörre skeppet med helt uthugget skrov och med spiralliknandeavslutningar. Djurfiguren är 44 cm l, saknar dock synlig kroppoch har bara svans, ben och huvud. Älvkvarnarna är 3-5 cm diamoch 0,5-1 cm dj.Fornlämningen försädd med skylt och upplysningstext.Rev. 89-05-19. / LGS Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Göteborgs socken i Göteborg kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i Ö-sluttning av flackt höjdparti intill lerslätt. Gammalhagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V om åkerkrön."
Vill du se flera runstenar i Göteborgs socken eller Göteborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.66069
Longitud: 11.886913
Lämnings-ID: L1960:2025
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Frölunda 68:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Göteborg
Socken: Göteborgs
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2025