Runsten L1985:9069 i Kattnäs 🇬🇧
Foto av Runsten L1985:9069 i Kattnäs
Foto av Runsten L1985:9069 i Kattnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... Auðin/Loðin. Hann var dauðr í Heiðabý. Hjalpi Guð ônd. §B aR "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, röd sandsten, 1,2 m h, 0,9 m br och 0,2 m tj. Runhöjden är 3-7 cm. Stenen vänder ristningsytan mot SÖ. Uppmålad sten med väl bibehållen målning. Stenen är endast fragment. Invid och NV om runstenen, i kyrkogårdsmuren, är åtskilliga stenskärvor av samma röda sandsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kattnäs socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m S om SV hörnet av kapell. Intill och SÖ om kyrkogårdsmur.19 m NNV om kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.080407
Longitud: 17.295362
Lämnings-ID: L1985:9069
Riksantikvarieämbetets ID: Kattnäs 1:1
Sveriges runinskrifter: Sö16 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kattnäs kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Kattnäs
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/24e778c6-1480-4603-8235-0009df461af6