Runsten Sö10, L1985:6947 i Frustuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingimarr ok Ingimundr ok Sveinungr þeir létu reisa stein at Jarl, fôður sinn góðan. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 10, röd granit, 1,9 m h, 0,35-0,75 m br (N-S) och 0,3 m tj. Rektangulär genomskärnigsyta. Runornas höjd 6-7 cm. Kors, Stilgruppering: Fp, Ristare: Tore 1. Ristningen vetter mot V. Tidigare i 2 delar nu ihopfogad med cement. inkimar * auk * inkimuntr * auk * suiunkR * þaiR * litu * raisa * stain * at * iarl * faþur : sin : kuþan : kuþ : halbi * ant hans * Ingimarr ok Ingimundr ok SvæinungR þæiR letu ræisa stæin at Iarl, faður sinn goðan. Guð hialpi and hans. Ingmar och Ingemund och Svenung, de lät resa stenen efter Jarl, sin fader god. Gud hjälpe hans ande!"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frustuna socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsmatta intill kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om tomthörn, 1 m V om kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Frustuna socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.058191
Longitud: 17.307436
Lämnings-ID: L1985:6947
Riksantikvarieämbetets ID: Frustuna 35:1
Sveriges runinskrifter: Sö10, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Frustuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Frustuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6947