Runsten L1985:6947 i Frustuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:6947 i Frustuna
Foto av Runsten L1985:6947 i Frustuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingimarr ok Ingimundr ok Sveinungr √ĺeir l√©tu reisa stein at Jarl, f√ī√įur sinn g√≥√įan. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 10, r√∂d granit, 1,9 m h, 0,35-0,75 m br (N-S) och 0,3 m tj. Rektangul√§r genomsk√§rnigsyta. Runornas h√∂jd 6-7 cm. Kors, Stilgruppering: Fp, Ristare: Tore 1. Ristningen vetter mot V. Tidigare i 2 delar nu ihopfogad med cement. inkimar * auk * inkimuntr * auk * suiunkR * √ĺaiR * litu * raisa * stain * at * iarl * fa√ĺur : sin : ku√ĺan : ku√ĺ : halbi * ant hans * Ingimarr ok Ingimundr ok Sv√¶inungR √ĺ√¶iR letu r√¶isa st√¶in at Iarl, fa√įur sinn go√įan. Gu√į hialpi and hans. Ingmar och Ingemund och Svenung, de l√§t resa stenen efter Jarl, sin fader god. Gud hj√§lpe hans ande!"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frustuna socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsmatta intill kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om tomthörn, 1 m V om kyrkogård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.058191
Longitud: 17.307436
Lämnings-ID: L1985:6947
Riksantikvarieämbetets ID: Frustuna 35:1
Sveriges runinskrifter: Sö10 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Frustuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Frustuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c18e9a5b-2ffb-4b65-95e0-fef2abce3666