Runsten L1985:4305 i Gåsinge-Dillnäs 🇬🇧
Foto av Runsten L1985:4305 i Gåsinge-Dillnäs
Foto av Runsten L1985:4305 i Gåsinge-Dillnäs
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gåsinge-Dillnäs socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.088845
Longitud: 17.20701
Lämnings-ID: L1985:4305
Riksantikvarieämbetets ID: Gåsinge-Dillnäs 101:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Gåsinge-Dillnäs
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/673ccff0-a637-4991-9558-0976800e4064