Runsten Sö11, L1985:3977 i Gryt
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freybjôrn ok Guðrún þau réttu stein at Hróðmund, son sinn snjallan, hér at môrku, Hróðgeirs bróðir. Guð hjalpi ôndu. Œpir hjó rúnar. ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryt socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Gryt socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.101849
Longitud: 16.994218
Lämnings-ID: L1985:3977
Riksantikvarieämbetets ID: Gryt 82:1
Sveriges runinskrifter: Sö11, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gryts kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Gryt
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:3977