Runsten L1985:3431 i Gryt
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Víkingr ok Myskja þau/þeiR ... ... þenna at Sigbjôrn ... sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivning från 1958: Runsten, Sö 13, av röd sandsten, 1,2 m h, 1,3 m br och 0,04-0,05 m tj. På S sidan en runslinga i kanten och två kortare rader i mitten jämte ett kors. Runornas höjd 7-9 cm. Mycket nött och otydlig. Överdelen avslagen och borta. Runorna i Ö kanten delvis skadade liksom en del runor kan vara helt utnötta. Bör uppmålas. Stenen flyttad hit från Järna av nuvarande ägaren. Revideringsinventering 2000: Enligt uppgiftslämnaren låg runstenen som trappsten till det V huset i Järna. Stenen flyttades från parken till sitt nuvarande läge 1989. Översättning av inskriften enligt Sörmlands runinskrifter: "Viking- och Mus-Gea, de [läto resa sten] denna efter Styrbjörn [son?] sin"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryt socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m VSV om väg."
Vill du se flera runstenar i Gryt socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.146048
Longitud: 16.910674
Lämnings-ID: L1985:3431
Riksantikvarieämbetets ID: Gryt 149:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Gatstugan
Placering: I Ånhammars park.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Gryt
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:3431