Runsten Sö7, L1985:1720 i Björnlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinaldi ok Sveinungr ok Ási/Gási ok Gás þau létu reisa stein at Bjôrn, fôður sinn nýtan. Guð hjalpi ônd hans ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 3,2 m h, 1,5 m br (ÖSÖ-VNV) och 20-25 m tj. Runhöjd 11 cm. Ristningen vetter mot N. Runstenen har varit sönderslagen men de 7 delarna (varva 4 större) är åter hopfogade. Rev inv 2001: Den imålade färgen bitvis borta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björnlunda socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m SSV om brukningsväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sö7, L1985:1720 i Björnlunda:
"Enligt allmänhetens utsago (Fants samling) skall en man vid namn Björn vara begravd här. Han skall ha byggt Björnlunda kyrka, därav namnet."
Vill du se flera runstenar i Björnlunda socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.086563
Longitud: 17.151157
Lämnings-ID: L1985:1720
Riksantikvarieämbetets ID: Björnlunda 32:1
Sveriges runinskrifter: Sö7, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Öja
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Björnlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1720