Runsten Sö2, L1985:1294 i Björnlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Slóði, Ragnfríðr, þau létu hôggva stein eptir Ígulbjôrn, son sinn. Hjalpi Kristr ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på block. Blocket är 3x2,5 m st (Ö-V) och intill 3 m h. Ristningen är placerad på blockets plana ÖSÖ-sida som är 3 m h och 2,3 m br. Ristningen är 1,6 m h och 1,1 m br. Runhöjd 9-10 cm. I mitten är ett kors. Omedelbart intill och Ö om blocket har Eriksgatan gått, nu en väg avhyst från motortrafik."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björnlunda socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I Ö sluttning från moränhöjd. Skogsmark, blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SV om kraftledning, 30 m NV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Björnlunda socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.992499
Longitud: 17.164424
Lämnings-ID: L1985:1294
Riksantikvarieämbetets ID: Björnlunda 155:1
Sveriges runinskrifter: Sö2, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Axala
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Björnlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1294