Runsten Sö30, L1985:1039 i Björnlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingimarr ok Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at Steinkel, son sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 3, grå granit, 1,45 m h, 1 m br (NNV-SSÖ), och 0,15 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stenen stod vid mangårdsbyggnaden till 1935 och restes samma år på sin nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björnlunda socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg i dagen. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NNV om NÖ hörnet av loge och 3 m SV om väg."
Vill du se flera runstenar i Björnlunda socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.090201
Longitud: 17.11921
Lämnings-ID: L1985:1039
Riksantikvarieämbetets ID: Björnlunda 10:1
Sveriges runinskrifter: Sö30, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nora
Placering:
Föremål: Nedre delen av en runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Björnlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1039