Hällristning L1985:3600 i Gåsinge-Dillnäs 🇬🇧
Foto av Hällristning L1985:3600 i Gåsinge-Dillnäs
Foto av Hällristning L1985:3600 i Gåsinge-Dillnäs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gåsinge-Dillnäs socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.115232
Longitud: 17.221643
Lämnings-ID: L1985:3600
Riksantikvarieämbetets ID: Gåsinge-Dillnäs 90:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Gåsinge-Dillnäs
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/172b7ade-c2ac-446e-93e3-d6b41d8d0785