Hällristning L1984:210 i Gåsinge-Dillnäs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x1,2 m (N-S), bestående av 2 skepp och 20 skålgropar. Skeppen är fragmentariska, 27-29 cm l och av enkellinjetyp? Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på vittrad SV-sluttande häll. (Raä dnr: 321-4291-2008) - - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 2,4x1,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 18 älvkvarnar, 3-8 cm diam och 0,5-2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gåsinge-Dillnäs socken i Gnesta kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SV om grav, Raä nr 177:1."
Vill du se flera runstenar i Gåsinge-Dillnäs socken eller Gnesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.099937
Longitud: 17.177403
Lämnings-ID: L1984:210
Riksantikvarieämbetets ID: Gåsinge-Dillnäs 177:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Gnesta
Socken: Gåsinge-Dillnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:210