Runsten L1973:5096 i Reftele ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:5096 i Reftele
Foto av Runsten L1973:5096 i Reftele
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hr√≥lfr(?) reisti stein √ĺenna eptir ... ok ... sonu s√≠na tv√° ... s√°lu √ĺeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,2 m hög, 1,7 m bred och 0,2 m tjock av grå granit. Riktning N-S. Runhöjden är 14-16 cm. Stenen i sen tid flyttad och uppmurad på sockel, 1,3 m lång, 0,5 m bred och 0,3 m hög. Stenens ursprungliga plats sägs ha varit några m S om dess nuvarande. Inskriften mot S. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Rolf (?) reste denna sten efter ... och ... sina två söner ... deras själ." Uppmålad 1988. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Reftele socken i Gislaved kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m √Ė om v√§gkant och 30 m N om j√§rnv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.176741
Longitud: 13.634053
Lämnings-ID: L1973:5096
Riksantikvarieämbetets ID: Reftele 23:1
Sveriges runinskrifter: Sm53 (Smålands runinskrifter))
Plats: Brödrahalla, ölmestads by
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå gnejs och granatamfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Gislaved
Socken: Reftele
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8e16a942-0de5-464a-9716-ce2e26d225de